ביטוח נסיעות לחו"ל ספורט אתגרי

ביטוח נסיעות לחו"ל תרמילאים
ספורט אתגרי - ביטוח לתרמילאים

טיול אקסטרים בחו"ל? חופשה אחרי צבא? טרקים ארוכים? ביטוח תרמילאים?

הרחבת ספורט אתגרי מיועדת לנוסעים לחו"ל בריאים וצעירים ברוחם, המתכוונים לשלב פעילות אתגרית בחו"ל.

מה זה ביטוח ספורט אתגרי בחו"ל ומדוע כיסוי זה כל כך חשוב?
פעילות ספורטיבית למען הנאה – תחביב בלבד, שלא במסגרת התאגדות, שלא במסגרת תחרותית ו/או פעילות ששכר בצידה ו/או פעילות ששכר בצידה, לדוגמה; טיול שטח בגיפ נחשב לפעילות במסגרת ביטוח ספורט אתגרי.
ביטוח בריאות במסגרת קופת חולים לתושב ישראלי (ביטוח בריאות ממלכתי) אינו מכסה הוצאות רפואיות במקרה אירוע רפואי בעת שהייה בחול ואינו מכסה הוצאות רפואיות במקרה אירוע תאונתי בחו"ל .
רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל חייבת לכלול הגנה לאירוע תאונה בעקבות פעילות ספורט תחביבי למטרות הנאה כאמור, זאת על מנת להבטיח מימון הוצאות רפואיות כבדות במיוחד- עלות יום אשפוז בחול עלולה לעלות מעבר למחיר הטיול כולו.

 • פעילויות ספורט בחלקן מכוסות בתוכנית ביטוח חול בסיסית ללא צורך בהרחבה ספורט אתגרי, וללא צורך ברכישת ביטוח מיוחד .
 • חובה לוודא שהפעילות הספורטיבית המתוכננת בחו"ל כלולה

ביטוח טיול לחו"ל – חיפוש, איתור וחילוץ

הרחבה חיפוש איתור וחילוץ למקרה הפסקת קשר עם מטייל/ת, מימון קבוצת אנשים המיומנים לבצע פעולות חיפוש ואיתור, כמובן גם מימון פעולת החילוץ.

חילוץ מהשטח בעזרת מסוק כלולה אך ורק במסגרת ההרחבה זאת 

למען השקט הנפשי שלך ושל קרובך בעת השהייה בחו"ל מומלץ לרכוש את הביטוח המורחב ביותר: 

ביטוח אתגרי ו או ביטוח חיפוש חילוץ ואיתור ניתן לרכוש כתוספת לביטוח נסיעות לחו"ל בפוליסה FIRST CLASS של הראל או בפוליסה מגדל מסע עולמי פלטינום או הפניקס TRAVEL או מדיכלל עולמי או פספורטכארד, מנורה TOP TRAVEL הרחב ביטוח אתגרי בלבד

חבילת ביטוח חול הכוללת בין השאר ביטוח ספורט אתגרי וביטוח חיפוש חילוץ ואיתור בתוכניות ביטוח המותאמות לשהייה ארוכה בחול – 30 יום ויותר:
הראל ALL IN ONE , מגדל מסע עולמי תרמילאים , פניקס MOCHILLER

בתוכניות Passport Card ומדי כלל עולמי לתרמילאים שילוב ביטוח אתגרי ואיתור וחילוץ לתקופה העולה על 30 יום 

 • הראל ביטוח חו"ל ALL IN ONE

ספורט אתגרי, איתור וחילוץ כלולים

 • מגדל מסע עולמי תרמילאים

ספורט אתגרי, ספורט חורף , איתור וחילוץ כלולים

 • פניקס ביטוח חו"ל MOCHILLER

ספורט אתגרי, איתור וחילוץ כלולים

 • פספורט כארד

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי , תעריף מופחת לנוסעים לתקופה של 30 יום ומעלה

 • כלל - מדיכלל עולמי אקסטרים

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי ברכישת ביטוח לתקופה בת 30 יום ויותר

 • מנורה ביטוח חו"ל TOP TRAVEL

בתוספת הרחבה ספורט אתגרי לפעילויות מוגדרות בלבד ללא כיסוי איתור וחילוץ

 • הראל FIRST CLASS

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

 • מגדל מסע עולמי פלטינום

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

 • פניקס TRAVEL

תוספת הרחבה ספורט אתגרי ו/או איתור וחילוץ אופציונאלי

נכון לבצע השוואת מחירים יחד עם זאת חובה לבחון את מבנה הביטוח המתאים לאופי הנסיעה, סוגי הפעילויות המתוכננות ושלא מתוכננות בחו"ל והיקף הכיסוי בכל אחת מחברות הביטוח

מעבר לאתר חברת ביטוח ורכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לך:

הראל ביטוח נסיעות באינטרנט מגדל - ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט
הראל ביטוח
נסיעות באינטרנט
מגדל ביטוח
נסיעות באינטרנט
פספורט כארד
נסיעות באינטרנט
הפניקס - ביטוח נסיעות ספורט אתגרי מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט כלל ביטוח נסיעות לחול
הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
מנורה ביטוח
נסיעות באינטרנט
כלל ביטוח
נסיעות באינטרנט

לפני ביצוע השוואת מחירי ביטוח נסיעות לחו"ל ולפני השוואת היקף כיסוי ביטוח מחויבת השוואת הגדרות ביטוח חול בפוליסות השונות תוך התמקדות בקיומו של כיסוי ביטוח המותאם לאופי פעילות ספורט אתגרי בחו"ל

  מגדל הראל הפניקס פספורט כארד כלל
התוכנית מגדל ביטוח
נסיעות באינטרנט
הראל ביטוח
נסיעות באינטרנט
הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
פספורט כארד
נסיעות באינטרנט
כלל ביטוח
נסיעות באינטרנט
סכום ביטוח
ב- $ עד לסך
2,200,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000 1,250,000
הרחבות
לבחירה
ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי ספורט אתגרי
חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור חילוץ ואיתור
התוכנית מגדל תרמילאים הראל הכל כלול הפניקס תרמילאים פספורט כארד מדי כלל אקסטרים
סכום ביטוח
ב- $ עד לסך
2,200,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 1,250,000
הרחבות
כלולות
ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור רק בשילוב ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור רק בשילוב ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור
רכישה עדיפה לתקופות ארוכות
בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה

ביטוח תרמילאים כולל ספורט אתגרי וביטוח חיפוש איתור וחילוץ :

ביטוח נסיעות לחו"ל: שהייה ארוכה בחו"ל, תרמילאים, טיולי אקסטרים, טיול אתגרי
השוואת היקף ביטוח בתוכניות חבילה הכוללות ספורט אתגרי, חיפוש, איתור וחילוץ

ביטוח נסיעות לחו"ל תרמילאים – השוואת ביטוח חול לקבוצת גיל 19 עד 35
גילאים עד-18 ומ-36 , הצעת ביטוח תרמילאים בטלפון : 03-6151608

מעבר לאתר חברת ביטוח ורכישת ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לך:

הראל ביטוח נסיעות באינטרנט ביטוח נסיעות לחו"ל הפניקס 
ספורט אתגרי מנורה ביטוח נסיעות באינטרנט כלל ביטוח נסיעות לחול
הראל ביטוח
נסיעות באינטרנט
הפניקס ביטוח
נסיעות באינטרנט
מנורה ביטוח
נסיעות באינטרנט
כלל ביטוח
נסיעות באינטרנט
יש לבחור כלל עולמי + ספורט אתגרי + חילוץ ואיתור

איתור וחילוץ
במקרה ניתוק קשר עם המבוטח תפתח חברת הביטוח בפעולות איתור, הכיסוי כולל גם הפעלת צוות איתור וחילוץ
התוספת אופציונאלית ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל בחברות ביטוח:
הראל FIRST CLASS
הפניקס.TRAVEL
כלל עולמי EXTREME

הרחב איתור וחילוץ בפוליסות הראל ALL IN ONE ופניקס MOCHILER מובנה בפוליסה
כלל EXTREME  אופציונאלי לרכישה

בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה