ביטוח נסיעות לחול השוואת מחירים , רכישה באתר חברת הביטוח - מחיר ישיר

מחשבון ביטוח נסיעות לחו"ל השוואת מחירים וכיסויי ביטוח

פרטי הנוסעים:
    
            
הסר

המחירים עודכנו

חשב

תקופת ביטוח נסיעות לחו"ל תאושר בהתאם למגבלות של חברת הביטוח ובכללם מצב רפואי קיים

ביטוח ניעוסת לחו"ל

כל הסכומים בטבלה ב- $

הראל ביטוח מגדל -  ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה מבטחים ביטוח נסיעות לחו"ל ביטוח נסיעות לחו"ל PASSPORTCARD פניקס ביטוח כלל ביטוח נסיעות לחו"ל
מסע עולמי פלטינום Top Travel
ללא ארה"ב וקנדה
PASSPORTCARD
TRAVEL Cash-Free
הפניקס Travel
מחיר הביטוח:

כולל: איתור וחילוץ, ביטוח צד שלישי
הרחבות בתוספת תשלום: הריון, ביטול/קיצור נסיעה, תאונות אישיות, כבודה – מטען אישי, ביטוח אתגרי, ספורט חורף, ספורט תחרותי, טלפון נייד, מחשב נייד, מצלמה מעל 300 $, החזר השתתפות עצמית לרכב שכור

לרכישה
באתר הראל
לרכישה
באתר הראל
לרכישה
באתר מגדל
לרכישה
באתר מנורה
לרכישה
באתר PassportCard
לרכישה
באתר הפניקס
לרכישה
באתר כלל
ביטוח רפואי עד לסך 2,500,000 5,000,000 2,000,000 2,500,000 5,000,000 1,500,000
איתור וחילוץ
ניתן להסיר ההרחבה
250,000
עד 30 ימי ביטוח 0.15- ליום מעל 30 ימי ביטוח 0.55- ליום
500,000
0.20- ליום
250,000
0.43- ליום
250,000
0.20- ליום
250,000
0.20- ליום
200,000
0.44- ליום
גיל 0-18 0.22-ליום
צד שלישי 150,000
כלול ללא עלות
100,000
כלול ללא עלות
100,000
0.14 - ליום
100,000
כלול ללא עלות
250,000
כלול ללא עלות
150,000
0.04- ליום
פינוי יבשתי כלול כלול כלול כלול כלול כלול
הטסה רפואית לארץ כלול כלול כלול כלול כלול כלול
פינוי אווירי/ימי כלול 100,000 כלול כלול כלול כלול
העברת גופה כלול כלול כלול כלול כלול כלול
טיפול חירום שיניים 400 1000 550 כלול כלול 600
תרופות 500 1500 1500 400 כלול כלול
הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל כלול כלול 10,000 כלול כלול כלול
לינה בחו"ל מעבר לתקופת ביטוח 150 $ ליום 150 $ ליום עד 2,500 $ 100 $ ליום
עד 3,000 $
100 $ ליום 100 $ ליום 100 $ ליום
המשך טיפול בארץ
עקב תאונה בחו"ל
עד 10,000 $   ניתן לרכוש ביטוח
עד 5,000 $, בעלות 10 $ לנוסע/ת
כרטיס נסיעה
לישראל למבוטח
עד 1000 $ עד 1500 $ עד 1500 $ עד 1500 $
עד 1000 $ למלווה
עד 1500 $ עד 1500 $
עד 1500 $ למלווה
הוצאות מילוט   1,500        
הטסת בן משפחה קרוב לחו"ל עד 2500 $
כולל הוצאות שהייה בחו"ל
עד 1,500 $ עד 1,500 $ עד 2,000 $ +
100 $
ליום הוצאות לינה עד 1,000 $
עד 2,000 $ + 100 $ הוצ. נסיעה
+ 100 $ ליום הוצ לינה עד 2,000 $
עד 2,000 $
+ 100 $ ליום
השתתפות עצמית 50 ללא השתתפות
רפואי/כבודה
30 בעת שימוש בכרטיס passport-
card ללא השתתפות עצמית
ללא השתתפות
רפואי
כבודה 30 $
50
השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל לצורך המחשה בלבד , בכפוף לתנאי פוליסה ביטוח נסיעות לחו"ל של כל אחת מחברות הביטוח ובכפוף למחירון חברת ביטוח כפי המופיע באתר החברה בעת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל באינטרנט


הרחבות לפוליסה ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הראל מגדל מנורה PassportCard הפניקס כלל
החמרה של מחלה קיימת 350,000 350,000 300,000 300,000 500,000 250,000
כבודה-מטען אישי אובדן או גניבה 2,250 2,500 2,000 2,500 2,500 2,000
ביטול נסיעה 5,000 6,000 6,000 4,000 / 8,000 6,000 7,000
קיצור נסיעה 7,000 6,000 / 12,000 6,000 4,000 6,000 8,000
הריון
תעריף ליום
350,000
6.50 $
ארה"ב 8.50 $
200,000
4 $
300,000
4.40 $
200,000
5 $
250,000
3 $
200,000
7.5 $
ספורט אתגרי תעריף ליום 1.00 $ ליום 0,60 $ ליום
1,00 $ ליום 0.50 $, ליום
מעל 30 יום
1.00 $
0.50 $ ליום 0.46 $ ליום
ספורט תחרותי אין 2.50 $ ליום
מקסימום 20 $
אין פנייה טלפונית 25 $ לכל התקופה אין
ספורט חורף - סקי תעריף ליום 9.50 $ ליום 6.50 $ ליום 4.00 $ ליום 7.00 $ ליום 5,50 $ ליום 6.38 $ ליום
תאונות אישיות:
מוות מתאונה / נכות מתאונה
תעריף ליום / גיל
מוות 50,000 $ אבדן אברים 13,500 $ 20,000 $ אין גיל 18-67 30,000 $ גיל עד 17 ומ- 68 15,000 $ גיל 18-70
50,000 $
עד ניל 75
עד גיל 40 0.02 $ ליום
עד גיל 50 0.10 $ ליום
עד גיל 60 0.29 $ ליום
עד גיל 70 0.39 $ ליום
עד גיל 75 0.52 $ ליום
0.50 $ ליום אין 0.70 $ ליום 0.50 $ ליום 0.06 $ ליום
ביטול השתתפות עצמית במקרה תאונה ברכב שכור עד 1,500 $
6.50 $ ליום
עד 1,500 $
6.50 $ ליום
לא קיים עד 1,500 $
8.00 $ ליום
עד 2,000 $
פרט 6,00 $ ליום
קרוון 15,00 $ ליום
אין
טלפון נייד אובדן או גניבה עד 750 $
1,60 $ ליום
אובדן או גניבה עד 1,000 $ $
1,50 $ ליום
אין גניבה בלבד עד 800 $
1,60 $ ליום
גניבה בלבד עד 1,000 $
1,60 $ ליום
אובדן או גניבה עד 2,000 $
1,32 $ ליום
מחשב נייד / טאבלט אובדן או גניבה עד 2,000 $
2,00 $ ליום
אובדן או גניבה עד 1,200 $
0,80 $ ליום
אובדן או גניבה עד 1,200 $
1,00 $ ליום
750 $
0,50 $ ליום
אובדן או גניבה עד 2,000 $
0,50 $ ליום
אובדן או גניבה עד 2,000 $
1,32 $ ליום
מצלמה קיים בכבודה
עד 350 $
קיים בכבודה עד 300 $ קיים בכבודה עד 350 $ קיים בכבודה עד 350 $ גניבה בלבד
עד 750 $
0.50 $ ליום
קיים בכבודה עד 350 $ גניבה בלבד
עד 2,000 $
1.00 $ ליום
קיים בכבודה
עד 400 $
אופניים אובדן או גניבה
עד 2,500 $ 1.33 $ ליום עד 4,000 $ 2.46 $ ליום עד 6,000 $ 3.00 $ ליום
אין אין אין נזק מתאונה
עד 2,500 $ 100 $
עד 7,500 $ 300 $
אין
הריון - מעבר לביטוח נסיעות לחו"ל הריון
סקי - ספורט חורף - מעבר לביטוח נסיעות לחו"ל סקי
תרמילאים / ביטוח נסיעות לחו"ל לצעירים לתקופה ארוכה - מעבר לביטוח נסיעות לחו"ל אתגריביטוח תרמילאים - השוואת ביטוח נסיעות חול לתרמילאים, לבחירה חבילת ביטוח חול לתקופה העולה על 30 יום הכוללת ביטוח הוצאות רפואיות בחול ללא מגבלות בעת אשפוז, ביטוח חיפוש איתור וחילוץ, ביטוח ספורט אתגרי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח כבודה ועוד ביטוח תרמילאים מומלץ, איזה ביטוח כדאי לתרמילאים לרכוש? ביטוח לחול השוואה