מחשבון ביטוח חיים
LIFE INSURANCE - CALCULATOR
		חישוב מחיר ביטוח חיים ONLINE

ביטוח חיים – LIFE INSURANCE

ביטוח חיים נועד להבטיח את מצבם הכלכלי של יורשי המבוטח/ת במקרה חו"ח מוות מוקדם מכל סיבה מחלה או תאונה
אפשר לרכוש ביטוח חיים בשני מסלולים:

 • פיצוי חד פעמי
 • ו/או
 • פיצוי חודשי לתקופה קצובה

<<מחשבון ביטוח חיים – LIFE INSURANCE CALCULATOR>>

נתונים לקביעת סכום ביטוח חיים?

הגנה למשפחה

 • רכישת סכום ביטוח חיים ריסק הכולל הגנה להכנסה שוטפת המיוצרת ע"י מבוטח/ת ושמהווה בסיס לרמה הכלכלית בתא המשפחתי
 • בנוסף
 • רכישת סכום ביטוח חיים שנועד להבטיח הוצאות חד פעמיות כגון תשלום להשכלה גבוהה עבור ילדים ועזרה ברכישת דירה

לדוגמא:
הורה נשוי/אה + 2 ילדים בגיל 3 ובגיל 5
הכנסה חודשית נטו 10,000 ₪

 1. הבטחה של 70% מההכנסה החודשית לתקופה בת 20 שנה
  1,150,000 ₪ (ערך נוכחי 7,000 ₪ ל- 240 חודשים)
 2. לכל ילד הבטחה של 500,000 ₪ לעוד 20 שנה (1 מיליון ₪ מהוון)
  450,000 ₪ (ערך נוכחי לחיסכון ע"ס 1 מיליון בתום 20 שנה)

מחושב לפי 4% ריבית לשנה

סה"כ סכום ביטוח מומלץ 1,600,000 ₪

בהנחה ולמבוטח/ת ביטוח פנסיוני המבטיח קצבת שארים לבן/בת הזוג לכל החיים

ביטוח חיים למשכנתא אמור להבטיח את החזר הלוואה ואינו מהווה תשתית לשמירה על רמת חיים כי אם מניעת חוב שירבוץ על היורשים.

קיימת אפשרות לרכישת ביטוח חיים המבטיח ליורשים הכנסה חודשית לתקופה בת 20 שנה, במקרה כזה סכום ביטוח הולך ופוחת ומחיר הביטוח נשאר יציב.
ביטוח חיים - חישוב מחיר ביטוח ONLINE

ביטוח חיים שותפים
עסק בבעלות מספר שותפים עלול להיקלע לקשיים כלכליים עקב פטירת אחד השותפים.
יורשי השותף שנפטר יבקשו לממש את זכותם בעסק ועלולים למכור את חלקם לשותף לא רצוי או למנות מי מטעמם כשותף חדש
אפשר לשערך את חלקו של השותף ולבטח את חייו לטובת יורשיו כך שבמקרה פטירה מוקדמת יקבלו היורשים סכום ביטוח חיים חד פעמי שיהווה תשלום עבור קניית חלקו של השותף שנפטר ע"י השותף/ים שנותרו בחיים.
הסדר כזה חייב להיות מגובה בהסכם שותפות
תעריף ביטוח חיים למתקבלים בתנאים רגילים

ביטוח חיים אנשי מפתח
מקרה פטירה של איש מפתח בעסק עלול לגרום לנזק כלכלי מיידי ולעיתים אף לסגירת עסק.
בעלי העסק רשאים לרכוש ביטוח חיים - לבטח את חיי איש המפתח לטובתם או לטובת בית העסק.
בעת מימוש פוליסה לביטוח חיים יש לקחת בחשבון קיזוז מס הכנסה.
מחשבון ביטוח חיים

ביטוח חיים למשכנתא
בנקים למשכנתאות מחייבים את מי שנטל משכנתא לרכוש תכנית ביטוח חיים בגובה הלוואת המשכנתא לטובתם
בכך מובטח החזר מלא של הלוואת משכנתא במקרה פטירה מוקדם
מחשבון ביטוח משכנתא

ביטוח חיים לאם פונדקאית
הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים מחייבת את ההורים המיועדים לרכוש ביטוח חיים לאם נושאת, ביטוח חיים יכנס לתוקף עם חתימה על ההסכם, 3 חודשים לפחות לפני תחילת ההליך ועד 6 חודשים לאחר סיום הלידה או הפסקת הריון
ביטוח חיים, ביטוח נכות מתאונה, ביטוח מחלות קשות וביטוח אי כושר עבודה,

סכומי ביטוח בהתאם להנחיית הוועדה

ביטוח חיים ריסק – מחיר
מחיר ביטוח חיים ריסק משתנה מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח, עם חלוף השנים אפשר להפחית את סכום הביטוח ולהתאימו לצרכי מבוטח/ת.
תחשיב הפרמיה החודשית לרכישת ביטוח חיים – מחיר ביטוח חיים למתקבלים בתנאים רגילים (לא כולל תוספת סיכון עקב מצב בריאות ו/או עיסוק ו/או מקצוע) מבוסס על הנתונים הבאים:

 • גיל כניסה
 • מין
 • מצב עישון
 • סכום ביטוח חיים
  ככל שסכום ביטוח חיים גבוהה יותר תעריף הביטוח זול יותר

ביטוח חיים - מחשבון ביטוח

גיל כניסה 40 גבר אישה
סכום ביטוח חיים לא מעשן מעשן לא מעשנת מעשנת
מ- 100,000 ₪ 100% 100% 100% 100%
מ- 500,000 ₪ 85% 92% 80% 85%
מ- 2,000,000 ₪ 73% 76% 71% 76%
מ- 3,000,000 ₪ 66% 61% 56% 55%

ביטוח חיים – LIFE INSURANCE

מחשבון ביטוח חיים - הנחה מלאה וקבועה למשך כל תקופת הביטוח ולכל סכום ביטוח נבחר

ביטוח חיים חיתום – תנאי קבלה
בהתאם לגיל כניסה ולהיקף ביטוח חיים מבוקש, נדרש למלא הצהרת בריאות או לבצע בדיקה רפואית, חברת הביטוח נושאת בדרך כלל בעלות הבדיקה.
תהליך ביצוע פוליסה:
מסלול ירוק: סכום ביטוח חיים מחייב הצהרת בריאות בלבד, לא דווח על ליקוי בריאותי או סיכון מיוחד, מופקת פוליסה
מסלול אדום: סכום ביטוח חיים מחייב בדיקה רפואית או שבהצהרת הבריאות יש מידע על ליקוי רפואי, הצעת הביטוח מועברת למחלקת חיתום לקביעת תנאי קבלה:

 • החרגה או הגבלת כיסוי – לא ניתן להגביל כיסוי ביטוח חיים עקב ליקוי בריאות

  ניתן במקרים חריגים ובאישור מבוטח לוותר על כיסוי לסיכון מיוחד, לדוגמא; טייס שמבקש לוותר על תשלום סכום ביטוח חיים במקרה ביטוח בעת היותו מטיס כלי טייס.
  בפוליסת ביטוח חיים קיים חריג (אירוע ביטוח שאינו מכוסה) התאבדות בשנת הביטוח הראשונה וחריג טיסה בכלי טיס שאינו כלי טיס אזרחי עם תעודת כשירות להובלת נוסעים ובטיסה שאינה מאושרת ע"י רשויות התעופה של מקום ההמראה
 • תוספת מחיר לסיכון   במדרגות של 25% ו/או תוספת מחיר בסכום קבוע מראש
 • דחיית הביטוח – סירוב חברת ביטוח לקבל את המבוטח לביטוח חיים

ביטוח חיים לחולים
אפשר לרכוש ביטוח חיים גם ללא הצהרת בריאות.
בדרך כלל חולי סרטן, חולי לב, חולים במחלת כליות, חולי טרשת נפוצה ברובם אינם נחשבים ברי ביטוח ואינם יכולים לרכוש ביטוח חיים במתכונת רגילה.
ביטוח חיים לכל אחד מאפשר פתרון להצטרפות לביטוח חיים גם לציבור שאינו יכול לרכוש ביטוח חיים רגיל
מחשבון ביטוח חיים לכל אחד ללא הצהרת בריאות

ביטוח חיים הנחות
חברות ביטוח נוהגות מעת לעת להכריז על מבצעים, ברוב המקרים החברה מעניקה הנחה לתקופה קצובה של שנתיים או יותר, יש לשים לב להתפלגות התשלום לאורך תקופת הביטוח וגיל סיום הביטוח.
מחיר ביטוח חיים למתקבלים בתנאים רגילים המחושב במחשבון ביטוח חיים ONLINE כולל הנחה למשך כל תקופת הביטוח .
שימור תיק לקוח- ברוב החברות מופעל מוקד שימור לקוחות לסייע ללקוחות שמתקשים בתשלום באיתור פתרון אופטימאלי כולל אפשרות להנחה בפוליסה קיימת.
ביטוח משכנתא – תחום תחרותי במיוחד, תעריפי ביטוח חיים למשכנתא כוללים הנחה של עשרות אחוזים המחושבת על תעריף ביטוח חיים ריסק, בדרך כלל ההנחה מדורגת – הולכת ופוחתת עם השנים, בחלק מהמקרים ההנחה מחושבת למשך כל תקופת הביטוח.

ניתן לחשב עצמאית מחיר ביטוח חיים למשכנתא באמצעות מחשבון ביטוח משכנתא באתר