ביטוח נסיעות השוואת כיסויים -
COMRARE TRAVEL INSURANCE COVERS

ביטוח נסיעות לחו"ל של מנורה מבטחים מוצע בשני מסלולים:

  • מסלול ביטוח נסיעות בייסיק
  • מסלול ביטוח נסיעות פרמיום

כל הסכומים המופיעים בטבלת השוואה ב- $

הכיסוי TOP Travel
Basic
TOP Travel
Premium
השתתפות עצמית
גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות 500,000 1,000,000  
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
פינוי יבשתי כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
פינוי אווירי/ימי כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
הוצאות המשך אשפוז בישראל עד 120 יום עד 120 יום ללא השתתפות עצמית
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות 40 לאירוע
תרופות 500 700 40 לאירוע
טיפול חירום בשיניים 400 500 40 לאירוע
הוצאות רפואיות בישראל עקב תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז 5,000 5,000 40 לאירוע
הוצאות בגין טיפול פסיכיאטרי/נפשי עקב תאונה בחו"ל 400 500 40 לאירוע
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה
ביטול נסיעה 3,500 מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 ולמלווה 1,000 5,000 מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 ולמלווה 1,000 40 לאירוע
ביטול נסיעה עקב צו 8 1,500 למבוטח 1,500 למבוטח 40 לאירוע
קיצור נסיעה 3,500 מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 ולמלווה 1,000 5,000 מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 ולמלווה 1,000 40 לאירוע
הוצאות נוספות
הוצאות לינה בחו"ל 80 ליום 100 ליום 40 לאירוע
ובסה"כ 800 ובסה"כ 1,000
כרטיס נסיעה 1,000 1,000 40 לאירוע
העברת גופה כלול בגבולות האחריות גבול בגבולות האחריות ללא השתתפות עצמית
הטסת בן משפחה קרוב 1,000 1,000 40 לאירוע
הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל 2,500 4,000 40 לאירוע
פיצוי יומי בבית חולים עקב תאונה או מחלה 50 75 ללא השתתפות עצמית
תאונות אישיות
גיל המבוטח עד 18 10,000 15,000 ללא השתתפות עצמית
או מעל גיל 70
גיל המבוטח 19-69 15,000 20,000 ללא השתתפות עצמית
כבודה
סה"כ כיסוי למטען 1,250 1,750 40 לאירוע
דברי ערך 500 אך לא יותר 500 אך לא יותר
מ-300 לפריט מ- 300 לפריט
או מערכת פריטים או מערכת פריטים
מזוודה/תיק/ארנק 75 75
גניבה/פריצה מכלי רכב 300 300
איחור בהגעת כבודה 150 150
שיחזור מסמכים 100 100 ללא השתתפות עצמית
חבות כלפי צד שלישי 50,000 100,000 ללא השתתפות עצמית
הרחבות (רק אם צוין במפורש בדף פרטי ביטוח)
החמרה של מצב בריאות קיים 200,000 200,000 40 לאירוע
החמרה של מחלת לב קיימת 200,000 200,000 40 לאירוע
הריון עד מלאת 32 שבועות להריון 200,000 200,000 40 לאירוע
ספורט חורף כיסוי על פי פרקים 2-6, עד התקרות הנקובות בכל אחת מהכיסויים הכלולים בפרקים אלו לעיל 40 לאירוע
ספורט אתגרי 40 לאירוע
מחשב נישא ו/או מחשב לוח (Tablet ) 1,200 1,200 100 לאירוע

 

מעבר לרכישה באתר החברה - מנורה מבטחים ביטוח נסיעות באינטרנט