ביטוח נסיעות לחול הראל

סוגי פוליסות נסיעות לחו"ל


H
A
R
E
L

F
I
R
S
T
C
L
A
S
S
תרמילאים ביטוח נסיעות

ביטוח מקיף לנוסעים לחו"ל עד לסך 2,500,000 $-יש להרחיב ספורט אתגרי


H
A
R
E
L

F
I
R
S
T
C
L
A
S
S
First Class
ביטוח נסיעות לחו"ל לאנשי עסקים
אינו זמין לרכישה
ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח מקיף לנוסעים לחו"ל עד לסך 2,500,000 $

ביטוח חול

H
A
R
E
L

F
I
R
S
T
C
L
A
S
S
ביטוח מקיף לנוסעים לחו"ל


היתרונות של הראל:

הראל מכל מקום בעולם 97237547030+
שירות רפואי בארצות הברית * השירותים הרפואיים בארצות הברית, המכוסים בפוליסה (למעט בתי מרקחת), המבוצעים דרך ספק שבהסדר עם החברה (באמצעות המוקד הרפואי בהסדר בארה"ב), יהיו בכפוף לתשלום השתתפות עצמית מופחתת בגובה 25 $בלבד טלפון של המוקד הרפואי בארה"ב ואתר האינטרנט: WWW.GMMUSA.COM 1-800-694-9665

ביטוח נסיעות לחול