הראל ביטוח נסיעות לחול

ביטוח נסיעות לחול הראל

סוגי פוליסות נסיעות לחו"ל:

הראל – FIRST CLASS  
ביטוח נסיעות רכישה ישירה באתר הראל

ביטוח מקיף לנוסעים לחו"ל
<עיקרי התוכנית>

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחול הראל FIRST CLASS

פוליסה מקיפה כיסוי ביטוח עד 1,800,000 $
ביטוח להוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז או שלא בעת אשפוז, הטסה רפואית, הוצאות מיוחדות כגון קיצור או ביטול נסיעה, חבות כלפי צד שלישי, תאונות אישיות – מוות או אבדן אברים, רעידת אדמה, מטען – כבודה ועוד:

ביטוח חול מחלקה ראשונה הרחבות להתאמה אישית ובתוספת תשלום:

ביטוח חול מחלקה ראשונה הרחבות להתאמה אישית ובתוספת תשלום:

 • החמרה של מחלה קיימת
 • תוספת רפואית להחמרה של מחלה קיימת:
  • מחלת לב קיימת (3-6 חודשים)
  • ממאירה קיימת (3-36 חודשים)
 • הריון עד גיל 42
 • ספורט אתגרי/תחביבי
 • ספורט חורף
 • איתור וחילוץ
 • מחשב נישא
 • טלפון נייד
 • אופניים

ביטוח נסיעות לחול מחלקה ראשונה– הפוליסה המעניקה לך כיסוי להוצאות רפואיות בעת שהייה בחו"ל ולנזקים שאינם צפויים כגון קיצור או ביטול טיסה אבדן כבודה ועוד, חשוב
להתאים הביטוח ולרכוש הרחבות מתאימות על מנת להבטיח כיסוי מורחב ככל האפשר.

מחירון ביטוח נסיעות לחול FIRST CLASS
דמי ביטוח בסיסיים - דמי ביטוח בסיסיים כוללים כבודה,
הטסה רפואית ורעידת אדמה

גיל המבוטח דמי ביטוח ליום תקופה מרבית
0-17 1.90 $ 180 יום
18-50 2.00 $ 180 יום
51-60 2.65 $ 180 יום
61-75 4.15 $ 180 יום
76-85 5.30 $ 45 יום
86-90 7.35 $ 15 יום
 
 

רכישה באתר הראל

מחירון ביטוח נסיעות לחול FIRST CLASS
החמרה - דמי ביטוח שלהלן כוללים דמי ביטוח בסיסיים, החמרה של מחלה קיימת, החמרה של מחלת לב קיימת מעל 6 חודשים, החמרה של מחלה ממאירה קיימת מעל 36 חודשים.

גיל המבוטח דמי ביטוח ליום תקופה מרבית
0-17 4.90 $ 90 יום
18-40 5.00 $ 90 יום
41-50 5.30 $ 90 יום
51-60 7.85 $ 90 יום
61-70 10.65 $ 60 יום
71-75 10.65 $ 45 יום
76-80 14.20 $ 45 יום
81-85 14.20 $ 31 יום
86-90 19.85 $ 15 יום
 
 

 

מחירון ביטוח נסיעות לחול FIRST CLASS
הרחבות/תוספות רפואיות תמורת דמי ביטוח נוספים:

הכיסוי גיל המבוטח דמי הביטוח ליום
הריון עד שבוע 32
עד 90 יום
18-42 3.00 $
איתור חיפוש וחילוץ עד 75 0.55 $
ספורט אתגרי עד 75 דולר ליום
ולא יותר מ 80 $
טלפון סלולארי עד 90 1.65 $
מחשב נישא עד 90 1.60 $
ספורט חורף עד 75 2.50 $
 
 

רכישה באתר הראל

אופניים בחו"ל תקופת ביטוח
סכום הביטוח עד 30 ימים עד 60 ימים עד 90 ימים
2,500 $ 41 $ 182 $ 124 $
4,500 $ 74 $ 148 $ 222 $
6,000 $ 99 $ 198 297 $
בהתאם לתנאי פוליסה ונספחיה
 

 

ביטוח נסיעות לחו"ל, גבולות אחריות לחלק א' - הפוליסה הבסיסית
הסעיף הכיסוי גבול אחריות השתתפות עצמית
פרקים 2,3 הוצאות רפואיות 1,800,000 $
2.1 הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז כלול בגבול האחריות ללא ה.ע
2.2.1 פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות ללא ה.ע
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב 100,000 $ ללא ה.ע
2.3 הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות ללא ה.ע
2.4 המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל 120 יום ללא ה.ע
3.1 הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון כלול בגבול האחריות 50 $
3.2 תרופות שלא בעת אשפוז 300 $ 50 $
3.3 טיפול חרום בשיניים לרבות עקב מצב קיים 400 $ 50 $
3.4 פיזיותרפיה בחו"ל 5,000 $ 50 $
3.5 הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז כתוצאה מתאונה כגון:: פיזיותרפיה, הורדת גבסים 6,000 $ 50 $
3.6 טיפול פסיכולוגי בישראל במקרה של תאונת דרכים 200 $ לטיפול ועד 10 טיפולים 50 $
פרק 4 הוצאות מיוחדות
4.2 ביטל נסיעה
ומתוכו:
כרטיס נסיעה - מבוטח
מלווה / שותף יחיד לחדר
5,000 $

2,000 $
1,000 $
50 $
4.3 קיצור נסיעה
ומתוכו
כרטיס נסיעה - מבוטח
מלווה / שותף יחיד לחדר
7,000 $

2,000 $
1,000 $
50 $
4.4.1 שהייה נוספת במלון בחו"ל
למבוטח
למלווה

1,000 $
1,000 $
50 $
4.4.2 כרטיס נסיעה לישראל
למבוטח
למלווה

1,000 $
1,000 $
50 $
4.5 טיסת חרום לבן משפחה קרוב 1,500 $ 50 $
4.6.1 בדיקת אבחון ראשונה להריון עד סוף טרימסטר ראשון 1,000 $ 50 $
4.6.2 הריון מחוץ לרחם עד סוף טרימסטר ראשון 10,000 $ 50 $
4.7 הוצאות משפטיות 5,000 $ 50 $
4.8.1 הוצאות העברת גופה לישראל כלול בגבול האחריות ללא ה.ע
4.8.2 הוצאות קבורה במדינה בה אירע מקרה הביטוח 5,000 $ ללא ה.ע
פרק 6 מוות או אבדון איברים
עד גיל 18 - אובדן איברים בלבד 12,500 $ ללא ה.ע
מגיל 19 ועד גיל 67 25,000 $ ללא ה.ע
פרק 7 חבות כלפי צד ג 150,000 $ ללא ה.ע
פרק 8 כבודה (מטען אישי נלווה) (ניתן להסיר את הכיסוי)
עד גיל 18 מחצית מהסכומים
2,250 $

8.2
מתוכה
מגבלה לפריט

300 $

50 $
8.2.1 דברי ערך 500 $ 50 $
8.2.2 גניבת כבודה מרכב או מתא לשמירת חפצים 750 $ 50 $
8.2.3 איחור בהגעת הכבודה 150 $ 50 $
8.2.4 ערך מזוודה / תיק / ארנק 75 $ 50 $
8.2.5 שחזור מסמכים 250 $ ללא ה.ע
8.2.6 גניבת כבודה מרכב ציבורי כלול בגבול האחריות לפרק זה 50 $
בכפוף לתנאי פוליסה ולנספחיה

ביטוח נסיעות לחו"ל, טבלת גבולות אחריות לחלק ב'
הרחבות/תוספות רפואיות לחלק א', הפוליסה הבסיסית תמורת דמי ביטוח נוספים
הסעיף הכיסוי גבול אחריות השתתפות עצמית
פרק 9 החמרה של מחלה קיימת, מחלת לב קיימת ו / או מחלה ממאירה קיימת 250,000 $
9.2.1
9.2.2.2
9.2.3.2
החמרה של מחלה קיימת
כולל החמרה של מחלת לב קיימת מעל 6 חודשים
כולל החמרה של מחלה ממאירה מעל 36 חודשים

250,000 $

50 $
9.2.2.1 החמרה של מחלת לב קיימת 3-6 חודשים (תוספת רפואית) 50,000 $ 50 $
9.2.3.1 החמרה של מחלת ממאירה קיימת 3-36 חודשים (תוספת רפואית) 50,000 $ 50 $
פרק 10 הריון עד שבוע 32 לאישה שגילה עד 42 שנים 50,000 $ 50 $
מתוכו
הוצאות ללידה מוקדמת
הוצאות לאשפוז העובר או הפג (כולל הטסה רפואית)

10,000 $
40,000 $
ללא ה.ע
פרק 11 חיפוש, איתור וחילוץ 130,000 $ ללא ה.ע
פרק 12 ספורט אתגרי וספורט תחביבי כלול בגבול האחריות 50 $
פרק 13 ספורט חורף
13.2 הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות ללא ה.ע
13.2 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כלול בגבול האחריות 50 $
13.2.1 שיפוי בגין אובדן ימי סקי 300 $ 50 $
13.2.2 ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי
כרטיס נסיעה
שירותי קרקע

300 $
50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל
50 $
13.2.3 איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר 50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50 $
13.2.4 אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה 75 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50 $
13.2.5 איחור בהגעת ציוד ספורט חורף
מתוכו:
פריט אחד
זוג פריטים
200 $

20 $
50 $
אין ה.ע
13.2.6 המשך טיפול שיניים בישראל עקב תאונת סקי 5,000 $ 50 $
13.2.7 טיפולי פיזיותרפיה עקב תאונת סקי בחו"ל 5,000 $ 50 $
פרק 14 מחשב אישי נישא 2,000 $ 100 $
פרק 15 טלפון סלולארי 750 $ 200 $
פרק 15 אופניים דו גלגליים
אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש ואשר נרשם בפוליסה ולא יותר משווי האופניים בפועל) 2,500 $
4,500 $
6,000 $
אובדן כלל 50 $ גניבה- 250 $
בהתאם לתנאי פוליסה ונספחיה  

רכישה באתר הראל

 

כללי :
1. בפוליסה ללא כבודה - הנחה של 0.20$ ליום, מהתעריף בטבלה שלעיל.
2. יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים.
3. השתתפות עצמית 0-250 $.
4. הארכת תוקף הביטוח תבוצע בכל מקרה באישור "הראל" בלבד ובכפוף לחתימה על טופס

איך רוכשים פוליסה?
באתר האינטרנט של הראל, לאתר הרכישה לחץ כאן
 
הראל – ALL IN ONE    
ביטוח נסיעות רכישה ישירה באתר הראל

ביטוח מקיף טיול אתגרי בחו"ל
<עיקרי התוכנית>

ביטוח נסיעות רכישה ישירה באתר הראל
 
הראל דרכון PLATINUM    
ביטוח נסיעות לאנשי/נשות עסקים ביטוח מקיף לשנה אנשי עסקים
<עיקרי התוכנית>
הראל ביטוח נסיעות חול

קבוצת הראל הכוללת את החברות הראל ודקלה

 • נתח שוק בדמי ביטוח בריאות 42%
 • נתח שוק בדמי ביטוח נסיעות לחו"ל 53.6% ביטוח חול פרט , 38% מכלל ענף חול

על פי נתונים בדוח השנתי של הממונה על שוק ההון לשנת 2011

מי שמעוניין/ת בשקט נפשי בחול, בביטחון מלא בעת שהייה בחול מודע/ת לעובדות הבאות או לפחות לביטוח נסיעות לחול Onlineרובן:

 • הראל מספקת פוליסה נסיעות לחול בתנאים מקיפים ובגבולות כיסוי גבוהים במיוחד
 • בהראל מגוון אפשרויות להרחבת כיסוי ביטוח חול בהתאמה אישית
 • תכניות ביטוח של הראל מתאימות לכל נוסע
 • רכישת פוליסה של הראל זמינה באמצעות מוקד לקוחות ישיר, סוכני ביטוח, משרדי נסיעות של אל-על, קופת חולים מאוחדת ועוד, כולם במחיר זהה – באותו תעריף
 • רכישה עצמית ישירה באתר החברה, תהליך פשוט ומהיר, פוליסה אישית מתקבלת במייל בתוך דקות, הגעה לאתר הראל דרך אתר סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח מבטיחה ליווי מקצועי נוסף למוקד שירות חברה
 • מוקד הראל ידוע כמוקד מוביל בזמינות וביעילות ביחס לכל הגופים הגדולים בארץ
 • מערך תביעות ברמה גבוהה במיוחד – מערכת משומנת היטב קשר הדוק עם מוסדות בריאות בחול, ביטוח נסיעות לארה"ב מעניק שירותי רפואה כמו בקופת חולים בארץ באמצעות חברת GMMI ועוד.

תנאי פוליסה
  ביטוח נסיעות לחו"ל – הראל FIRST CLASS
  ביטוח נסיעות לחו"ל – הראל ALL IN ONE פוליסה לתרמילאים
  חדש לרוכשים ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל - "רופאישי בחו"ל". הכיסוי ניתן לרכישה כהרחבה תמורת דמי ביטוח נוספים לפוליסות "דרכון פרימיום" ו"דרכון First class ". מבצע השקה, במסגרתו יינתן הכיסוי ללא עלות, לתקופה של עד 10 ימים, כאשר תאריך היציאה מהארץ לחו"ל הוא עד 30/04/2016 דמי ביטוח ליום למבוטח:

  כיסוי
  רופאישי בחו"ל 0.55 $
  רופאישי בחו"ל - למבוטח שרכש ביטוח כולל החמרה של מחלה קיימת 0.80 $