ביטוח חיים למשכנתא

אישור הלוואת משכנתא מותנה בהמצאת בטחונות לשביעות רצון הבנק המלווה:

  1. שעבוד הנכס – דירה, מגרש
  2. ביטוח חיים לחיי הלווה

על הלווה להמציא פוליסה לביטוח חיים משועבדת לטובת בנק למשכנתאות:
סכום ביטוח חיים יהיה שווה להלוואת משכנתא
תקופת הביטוח תיערך למשך תקופת הלוואת המשכנתא
חברות ביטוח מאפשרות ללווים להתאים את הפוליסה – את חוזה הביטוח לפי מסלולי ההלוואה, כך שבפוליסה אחת אפשר לערוך מספר הלוואות משנה לתקופות ביטוח שונות.

מחיר ביטוח חיים – תעריף
עלות ביטוח חיים נקבעת בהתאם לנתוני הלווה:
סכום ביטוח חיים
מין
גיל
מצב עישון
תוספת סיכון

מה זה ביטוח חיים למשכנתא בתעריף משתנה?
מה משפיע על השתנות מחיר הביטוח?

1.

תנאי קבלה בהנחה וחברת הביטוח מסכימה לביטוח: יש מי שמתקבלים לביטוח בתנאים רגילים ויש מי שמתקבלים לביטוח בתוספת סיכון – מקצוע/תחביב ו/או תוספת בריאות – מצב רפואי.

2.

מחיר ביטוח חיים משתנה מידי שנה בהתאם ליתרת סכום ביטוח חיים ובהתאם לגיל מבוטח/ת
מחד מחיר הביטוח מתייקר מידי שנה עקב התאמת מחיר ביטוח חיים לגיל מבוטח/ת
מאידך סכום ביטוח יורד מידי שנה וגורם להפחתת עלות ביטוח חיים.

קצב ירידת סכום ביטוח חיים לפי תקופת הלוואה בשנים

קצב ירידת סכום ביטוח חיים לפי תקופת הלוואה בשנים

3.

חברות ביטוח מנפיקות פוליסות ביטוח חיים צמודות מדד, לוח סילוקין – התפלגות סכום ביטוח מבוסס על ריבית מקורית קבועה ולא פחות מ- 3.5% לשנה, מסלול ריבית שאינה קבועה יופק לפי ריבית שנתית 6.50% - 6.00% זאת על מנת להבטיח סכום ביטוח שלא יפחת מיתרת משכנתא.
במקרה ביטוח יתרת סכום ביטוח אם תיוותר אחרי פירעון ההלוואה תשולם ליורשי המבוטח.
לבעל הפוליסה זכות לדרוש הקטנת סכום ביטוח בפוליסה בהתאם ליתרת ההלוואה בכל עת.

4.

על מנת להתחרות על ליבם של מבוטחים חדשים בתחום ביטוחי משכנתאות נוהגות חברות ביטוח להעניק הנחה משמעותית בשנת הביטוח הראשונה בשיעור של עד 55%, צמצום ההנחה בשנים הבאות גורם להתייקרות הביטוח.

5.

ביטוח חיים למשכנתא – הלוואת בלון – החזר חודשי ריבית בלבד מחייב רכישת סכום ביטוח קבוע מה שמונע את הזכות להנחה בתעריף.
חלק זה של ביטוח המשכנתא מייקר את עלות הביטוח מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח/ת.

ביטוח חיים למשכנתא השוואת מחירים

חשוב לדרוש הצעה לביטוח חיים למשכנתא הכוללת את טבלת השתנות הפרמיה במהלך השנים.

השוואת מחירים נכונה חייבת לכלול התייחסות:

  •  

זמינות השירות, מקצועיות ועצמת סוכנות הביטוח, לנוכחות סוכן הביטוח ברגע הקובע יש ערך כלכלי רב.

  •  

ביטוח מבנה למשכנתא – איכות הכיסוי והעובדה שמחיר הביטוח המועדף אפשרי רק כביטוח נלווה לפוליסת ביטוח חיים, השוואת מחירים חייבת להתייחס לשני המוצרים גם יחד, הפרדת המוצרים מייקרת את ביטוח המשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא נוהל הפקת פוליסה

מסלול ירוק – שאלון בריאות או הצהרת בריאות של מבוטח ללא עדות לליקוי בריאותי, סכום ביטוח מבוקש בנוסף לביטוח חיים קיים בחברה (אם קיים) בגבולות המאפשרים להסתפק בהצהרת בריאות בלבד ולא נדרשת הרחבה לתחביב מסוכן כגון; צלילה, צניחה ועוד ו/או עיסוק מסוכן כגון; טייס, חשיפה לחומרים מסוכנים ועוד.
פוליסה לביטוח חיים למשכנתא מופקת בתוך יום עבודה, לעיתים בתוך דקות.
מסלול אדום- נדרשת התייחסות של חתם חברת ביטוח לכל ליקוי בריאותי הקל שבקלים אפילו אם עבר/ה המבוטח/ה בדיקת אבחון תקינה, כמובן גם התייחסות לסיכון עודף מקצוע ו/או עיסוק מבוטח/ת.
תהליך הנפקת פוליסה במסלול אדום עלול להתארך ובדרך כלל בלחץ הזמן לא מאפשר לסוכן הביטוח לאתר את הפתרון האופטימאלי למבוטח/ת
רק סוכני ביטוח מיומנים יודעים להתמודד בהצלחה במשא ומתן עם חברת ביטוח לעניין שיעור התוספת הנדרשת ובאפשרותם לקצר את פרק הזמן לאישור פוליסה.

תנאי קבלה – מהסכמה לתנאי קבלה רגילים, הסכמה לתנאי קבלה בתוספת רפואית ו/או תוספת סיכון אחרת עד כדי דחיית הביטוח
תוספת רפואית – חברות הביטוח נוהגות לדרוש תוספת רפואית במדרגות של 25%, תוספת רפואית לפי תחשיבי חתם חברת ביטוח מעל 200% משמעה דחייה.
בחלק מהמקרים חברת ביטוח פונה למבטחי משנה להתחלק בסיכון או להעביר את כל הסיכון, במקרה כזה ההנחה המיוחדת המוענקת ברכישת ביטוח משכנתא מתבטלת.
תוספת מקצועית ו/או עיסוקית – תוספת סיכון נקבעת לעיתים על בסיס פרומיל מסכום ביטוח לדוגמא: אם נדרש ביטוח חיים ע"ס 1,000,000 ₪ ותוספת הסיכון היא 2 פרומיל, אזי מחיר הביטוח יתייקר ב- 2,000 ₪ לשנה.

חשוב ביותר להיערך מבעוד מועד – להמציא לבנק למשכנתאות פוליסה מתאימה ובכך להימנע מדחיית מועד קבלת המשכנתא עם כל המשמעויות הנגזרות.

מה עושים במקרה והמבוטח אינו כשיר לביטוח – דחיית ביטוח?

קורה לא פעם שמבוטח חתם על חוזה לרכישת דירה, קיבל אישור עקרוני מהבנק להלוואת משכנתא ואינו יכול להמציא לבנק את הביטחון הנדרש – ביטוח משכנתא
בדרך כלל ביצוע ביטוח משכנתא נדחק לרגע האחרון.
מדובר בהוצאה בלתי מתוכננת, הרוב המכריע של ציבור נוטלי המשכנתאות מבצע ביטוח משכנתא מתוך אילוץ ולא מתוך בחירה להגן על היקרים לו מכל
בכדי לסגור את חוזה המשכנתא, חלק מיועצי ההשקעות מעלים את סוגיית הביטוח רק בסוף התהליך.
מי שלא בחן/ה את עניין הביטוח טרם חתימה על חוזה רכישת דירה ומצא את עצמו במלכוד חייב/ת עזרה של סוכן ביטוח מומחה.
החל באיתור חברת ביטוח שתביע הסכמה לביצוע ביטוח חיים ממשיך במשא ומתן עם יועץ המשכנתאות בבנק במטרה להגמיש את עמדת הבנק וכלה באיתור פתרונות ביטוח באמצעות תוכניות ביטוח חיים לחולים ועוד.
לחץ הזמן מהווה גורם מכריע באיתור פתרון אופטימאלי.

זהירות – יש מי שמעלימים מידע מהותי מחברת הביטוח ובכך מצליחים להשיג ביטוח משכנתא לטובת הבנק.
המשמעות הי שביטוח זה הוא פיקציה, במקרה ביטוח חברת הביטוח לא תשלם את סכום הביטוח לכיסוי הלוואת משכנתא
מבוטח כזה למעשה מפר את הסכם המשכנתא עם הבנק, ולזה משמעויות מרחיקות לכת.

מתי בנק למשכנתאות מסכים לוותר על ביטוח משכנתא?

השיקולים שמאפשרים לבנק לבחון את האפשרות לוותר על הצורך בקיומו של ביטוח חיים למשכנתא:

  •  

יתרת משכנתא אינה עולה על 10% משווי הנכס

  •  

ללווה יותר מדירה אחת והלוואת משכנתא נלקחה עבור דירה להשקעה

  •  

גיל הלווה מעל 60

תנאי הכרחי שהלווה במצב כלכלי טוב

תעריף מעשן

מחיר ביטוח חיים למעשן/ת גבוה בכ- 50% ביחס למחיר ביטוח חיים למי שלא מעשן/ת
לא מעשן נחשב מי שלא עישן כלל ב- 3 שנים האחרונות.
במקרים חריגים בהם מצהיר/ה המבוטח/ת על עישון סיגריה בתדירות אחת לחודש ורק בהסכמה מראש מצד חתם/ת חברת ביטוח אפשר להתקבל בתעריף לא מעשנים.

זהירות: במקרה ביטוח בו חברת הביטוח תגלה שהמבוטח/ת רכש ביטוח חיים למשכנתא על בסיס הצהרה שאינו מעשן בעת שעישן/ה תשלם חברת הביטוח סכום ביטוח מופחת ביחס בין הפרמיה ששולמה לפרמיה שהייתה צריכה להשתלם, כ- 50% מסכום הביטוח בפוליסה.
תהליך גילוי עובדת היות המבוטח מעשן מהיר ופשוט,

על המבוטח/ת לענות על כל שאלה בהצעת הביטוח תשובות אמיתיות לא להחסיר או להעלים מאומה מתוך ידיעה שתשובה כוזבת או לא מלאה ביודעין או בכוונה מקנות לחברת הביטוח את הזכות לבטל את הביטוח ולא לשלם את סכום הביטוח.

העברת ביטוח חיים למשכנתא מחברה לחברה

ידוע שחברות ביטוח נוהגות להעניק הנחות מפליגות למצטרפים חדשים, יש מי שמתכננים מראש לבצע מעבר כזה מידי שנה ובכך לחסוך בהוצאות.
"עליה וקוץ בה", מחירי ביטוח משכנתא הוזלו מאוד בשנים האחרונות ולא צפויה הוזלה נוספת, מצב הבריאות עלול להשתנות לרעה, כך שהמבוטח עלול למצוא את עצמו מבוטח בחברת ביטוח שהנפיקה פוליסה זולה בשנה או בשנתיים הראשונות ויקרה מאוד בשנים שלאחר מיכן ביחס לפוליסות של חברות ביטוח מתחרות.

ביטוח חיים למשכנתא בעת מחזור משכנתא

עקב ירידת הריבית במשק במהלך השנים והאפשרויות הרבות ליטול הלוואת משכנתא במסלול לא צמוד אפשר להוזיל את עלות המשכנתא, עסקים לייעוץ משכנתאות צמחו כפטריות אחרי הגשם והם דוחקים בציבור לבצע מחזור.
מה שלא נלקח בחשבון זה מחיר ביטוח המשכנתא
קרה לא פעם שכל היתרון במחזור משכנתא נבלע בעלות יקרה יותר של ביטוח משכנתא ואפילו ישנם מקרים בהם מחיר ביטוח משכנתא עלה על החיסכון במשכנתא עצמה.